Indledning | VG3

Projecter »

Indledning

Bellona er en lille ø beliggende i det syd-vestlige Stillehav som en del af øriget Salomonøerne.

Bel_2_L.jpg

Bel_1_L.jpg

14 år efter at Galathea 2 ekspeditionen vendte hjem til Langelinie Kaj den 29. juni 1952 drog Sofus Christiansen (Professor fra Institut for Geografi og Geologi) af sted til Salomonøerne i Stillehavet nærmere betegnet til øen Bellona. I en periode på ni måneder i 1965/1966 boede han på Bellona og studerede befolkningens liv og livsgrundlag. Dette studie mundede ud i hans doktor disputats ”Subsistence on Bellona Island” og det er især dette arbejde der inspirerede et forskerteam til at besøge bl.a. Bellona igen i forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen.
Bel_2_L.jpg

Det er med afsæt i historiske og nyindsamlet materiale fra Galathea 3 ekspeditionen at denne case gennemgår og lægger op til diskussion af de naturgivne forhold og arealanvendelsen på Bellona. I første halvdel af øvelsen anvendes satellitbilleder fra Landsat satellitten sammen med en digital højdemodel til at belyse dannelsen og de naturgivne forhold på Bellona. Øvelserne er baseret på billedbehandlingsprogrammet LeoWorks, som er udviklet til undervisning og er gratis tilgængeligt på nettet. I den anden halvdel af øvelsen fokuseres der på arealanvendelsen på Bellona med udgangspunkt i et satellitbillede fra QuickBird satellitten samt fotografier fra feltarbejdet i forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen. Denne del af øvelsen kan laves i Google Earth.

Alle fotografier i denne case, hvor ikke andet er noteret, er venligst stillet til rådighed af og tilhører CLIP forsker gruppen på Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet. En særlig tak for materiale og billeder til Thilde Bech Bruun og Torben Birch-Thomsen begge fra Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universtitet

Indledning

Bellona er en lille ø beliggende i det syd-vestlige Stillehav som en del af øriget Salomonøerne.

Bellona og Geomorfologi

Bellona er en ”hævet atol” med høje kystklinter bestående af det gamle koralrev.

Befolkningen på Bellona

Forskerholdet der besøgte Bellona undersøger befolkningsforholdene og ressourceudnyttelsen på øen.

Satellitdata og remote sensing analyse

Satallitdata der bruges i denne øvelse stammer fra QuickBird og Landsat satelliterne.

Digital højdemodel

En digital højdemodel er en måde at vise jordoverfladens højdevariationer på. Her bruges SRTM data fra Endeavour.

GIS

GIS (Geographic Information System) kan på dansk oversættes til geografisk informationssystem.

LEOWorks, ESA/EDUSPACE billedbehandlingssoftware

Satellitbilleder kan visualiseres og analyseres på computer i LEOWorks.