Digital højdemodel | VG3

Projecter »

Digital højdemodel

En digital højdemodel er en måde at vise jordoverfladens højdevariationer på. Her bruges SRTM data fra Endeavour.

Bel_5_L.jpg

Digital højdemodel
En digital højdemodel er en måde at vise jordoverfladens højdevariationer på. Højdemodellen som anvendes i denne øvelse er fra rumfærgen Endeavour. En rumfærge er et rumfartøj med en meget kortere flyvetid i rummet end en satellit. Missionen kaldes ‘Shuttle Radar Topography Mission’ (SRTM). Rumfærgen nåede i løbet af 11 dage i februar 2000 at kortlægge 80% af jordens højde over havet. Det svarer til landområderne i verden mellem 59° sydlige og 60° nordlige bredde.

Bel_5_L.jpg

Dette globale datasæt er nu tilgængeligt på nettet og kan anvendes til mange forskellige analyser, hvor det er en fordel at kende til jordoverfladens højdevariationer. I denne øvelse anvendes SRTM data fra Bellona og Renell Island med en rumlig opløsning på 90 meter.

Indledning

Bellona er en lille ø beliggende i det syd-vestlige Stillehav som en del af øriget Salomonøerne.

Bellona og Geomorfologi

Bellona er en ”hævet atol” med høje kystklinter bestående af det gamle koralrev.

Befolkningen på Bellona

Forskerholdet der besøgte Bellona undersøger befolkningsforholdene og ressourceudnyttelsen på øen.

Satellitdata og remote sensing analyse

Satallitdata der bruges i denne øvelse stammer fra QuickBird og Landsat satelliterne.

Digital højdemodel

En digital højdemodel er en måde at vise jordoverfladens højdevariationer på. Her bruges SRTM data fra Endeavour.

GIS

GIS (Geographic Information System) kan på dansk oversættes til geografisk informationssystem.

LEOWorks, ESA/EDUSPACE billedbehandlingssoftware

Satellitbilleder kan visualiseres og analyseres på computer i LEOWorks.