Foraminifere – skalbærende dyr | VG3

Projecter »

Foraminifere – skalbærende dyr

Foraminiferer er encellede organismer, der dominerer de organismer, der lever i en iltfri havbund.

pensel.jpg

Foraminiferer dominerer de organismer, der lever i en iltfri havbund. Foraminiferer er encellede organismer,som hører til den gruppe, man kalder protozoer. Selvom foraminifererne kun har én celle, er de i stand til at bygge smukke skal-strukturer rundt om deres celle.

p1.jpg
p2.jpg
pensel.jpg
p3.jpg

På billederne ses tre forskellige foraminifer arter og en pensel hvor der sidder individer af arten Nonionella stella. Man bruger ofte en pensel når foraminifererne skal sorteres.

Nogle foraminiferer graver sig ned i havbunden, imens andre foretrækker at kravle op på småsten. De kan sende pseudopodier ud fra cellekroppen – det er lange fleksible udposninger. Dem bruger de til at bygge deres skal med, ligesom de bruger dem, når de indsamler føde. Nogle arter fanger smådyr med deres pseudopodier, som spredes ud som et net, og pseudopodierne bruges også, når foraminifererne skal bevæge sig.

Baggrund

I det følgende kan du læse mere om, hvad der kendetegner det iltfattige hav ud for Perus kyst.

Iltfattige zoner

Iltfattige zoner i både Danmark og ved Chile. Lær her om forholdene de forskellige steder.

Foraminifere – skalbærende dyr

Foraminiferer er encellede organismer, der dominerer de organismer, der lever i en iltfri havbund.

Eukaryoter der ånder med nitrat

Det har længe været en gåde, hvordan foraminifererne klarer sig på havbunden, når der næsten ingen ilt er.

Foraminiferer og denitrifikation

Foraminiferer, der laver denitrifikation, bærer et lager af nitrat inde i deres celle.

Kvælstofkredsløbet

Alle levende organismer har brug for kvælstof, som indgår i vigtige cellebestanddele som proteiner og nukleinsyrer (DNA og RNA).

Kvælstoffets vej fra luft til land og vand

Den ene af de to største puljer af kvælstof på Jorden er bundet som ammonium i klipper og i havbunden.

Op i luften igen

Det er overraskende, at puljen af kvælstof i oceanerne er så lille (mindre end 0.01% af kvælstofpuljen i atmosfæren).

En ny proces i kvælstofkredsløbet

For mindre end 20 år siden beskrev forskerne også en helt ny proces inden for kvælstofkredsløbet.