Eukaryoter der ånder med nitrat | VG3

Projecter »

Eukaryoter der ånder med nitrat

Det har længe været en gåde, hvordan foraminifererne klarer sig på havbunden, når der næsten ingen ilt er.

Fig1_RGB.jpg

Det har længe været en gåde, hvordan foraminifererne klarer sig på havbunden, når der næsten ingen ilt er. Tidligere troede man, at det kun var bakterier, der kunne lave respiration med andet end ilt – f.eks. de denitrificerende bakterier, der kan ånde med nitrat ved denitrifikation:

5CH2O + 4NO3- + 4H+→ 5CO2 + 2N2+ 7H2O

(link til denitrifikationstekst under temaet ’kvælstofkredsløbet’ er på vej)

Forskere der var med på Galathea 3 ekspeditionen, har for nylig vist, at foraminiferer også kan ånde med nitrat og dermed lave denitrifikation. Foraminiferer er eukaryoter, d.v.s. at de består af den type celler, der har en cellekerne, ligesom f.eks. fisk, regnorme og mennesker. Det er aldrig tidligere vist, at en eukaryot celle kan udføre denitrifikation, og det rejser nye spørgsmål om, hvordan den eukaryote celle har udviklet sig.

Fig1_RGB.jpg
Baggrund

I det følgende kan du læse mere om, hvad der kendetegner det iltfattige hav ud for Perus kyst.

Iltfattige zoner

Iltfattige zoner i både Danmark og ved Chile. Lær her om forholdene de forskellige steder.

Foraminifere – skalbærende dyr

Foraminiferer er encellede organismer, der dominerer de organismer, der lever i en iltfri havbund.

Eukaryoter der ånder med nitrat

Det har længe været en gåde, hvordan foraminifererne klarer sig på havbunden, når der næsten ingen ilt er.

Foraminiferer og denitrifikation

Foraminiferer, der laver denitrifikation, bærer et lager af nitrat inde i deres celle.

Kvælstofkredsløbet

Alle levende organismer har brug for kvælstof, som indgår i vigtige cellebestanddele som proteiner og nukleinsyrer (DNA og RNA).

Kvælstoffets vej fra luft til land og vand

Den ene af de to største puljer af kvælstof på Jorden er bundet som ammonium i klipper og i havbunden.

Op i luften igen

Det er overraskende, at puljen af kvælstof i oceanerne er så lille (mindre end 0.01% af kvælstofpuljen i atmosfæren).

En ny proces i kvælstofkredsløbet

For mindre end 20 år siden beskrev forskerne også en helt ny proces inden for kvælstofkredsløbet.