Baggrund | VG3

Projecter »

Baggrund

I det følgende kan du læse mere om, hvad der kendetegner det iltfattige hav ud for Perus kyst.

fig1.jpg

Op langs Sydamerikas vestkyst blev Vædderens store krandrevne forskningsudstyr flittigt brugt. Forskerne havde travlt med at nedsænke vandhentere og avanceret måleudstyr i havet ud for Perus kyst. Formålet var at undersøge et af verdens største iltfattige havområder, se figur 1.

fig1.jpg

Iltfattige zoner i havet udgør kun ca. 2 % af havenes areal. Ud over området ud for Perus kyst, er der store iltfrie områder i oceanerne i det Arabiske Hav samt ud for Namibias kyst.

Trods deres beskedne udbredelse er de iltfattige zoner interessante, da de spiller en stor rolle for havenes stofkredsløb. Forskerne vurderer, at omkring 30-50 % af verdenshavenes kvælstof fjernes i de iltfattige zoner, idet plantetilgængeligt kvælstof her omdannes til luftformige kvælstofforbindelser.

Det sker bl.a. gennem en proces, som forskerne først meget nyligt har opdaget, den såkaldte anammox-proces. Det betyder, at kvælstofkredsløbet skal revideres.

Da kvælstof er et afgørende grundstof for havets primærproduktion, medvirker de iltfattige zoner kraftigt til at regulere produktionen i havet.

I det følgende kan du læse mere om, hvad der kendetegner det iltfattige hav ud for Perus kyst. Hvordan opstår det, og hvilke data har forskerne indsamlet ved hjælp af deres måleudstyr?

Se også de to videoklip fra projektet om Havets iltfattige zoner.

Baggrund

I det følgende kan du læse mere om, hvad der kendetegner det iltfattige hav ud for Perus kyst.

Iltfattige zoner

Iltfattige zoner i både Danmark og ved Chile. Lær her om forholdene de forskellige steder.

Foraminifere – skalbærende dyr

Foraminiferer er encellede organismer, der dominerer de organismer, der lever i en iltfri havbund.

Eukaryoter der ånder med nitrat

Det har længe været en gåde, hvordan foraminifererne klarer sig på havbunden, når der næsten ingen ilt er.

Foraminiferer og denitrifikation

Foraminiferer, der laver denitrifikation, bærer et lager af nitrat inde i deres celle.

Kvælstofkredsløbet

Alle levende organismer har brug for kvælstof, som indgår i vigtige cellebestanddele som proteiner og nukleinsyrer (DNA og RNA).

Kvælstoffets vej fra luft til land og vand

Den ene af de to største puljer af kvælstof på Jorden er bundet som ammonium i klipper og i havbunden.

Op i luften igen

Det er overraskende, at puljen af kvælstof i oceanerne er så lille (mindre end 0.01% af kvælstofpuljen i atmosfæren).

En ny proces i kvælstofkredsløbet

For mindre end 20 år siden beskrev forskerne også en helt ny proces inden for kvælstofkredsløbet.