VG3

Term title and info

Geografi

Inspiration og materialer til grundskolen 7.-10. kl. Geografi på UVM.

luft.jpg

Hvad betyder det at vi får mere CO2 i atmosfæren? På Galathea blev mængden af CO2 i både vand og luft målt på hele ruten.

Picture1-3.jpg

Kan man få fat i DNA fra bakterier dybt under havets overflade, så kan man måske også opdage nye og brugbare enzymer.

En metode til at undersøge fortiden er at studere mudder – eller nærmere sedimenter. Sedimenter består af både organisk og uorganisk materiale.

gb-1.jpg

På sin tur rundt om Jorden besøgte Galathea 3 flere geologiske brændpunkter.

Findes i: Ge 7.-10.kl.

Havets bevægelser har astronomiske rødder: Havstrømmene bliver nemlig skabt af Jordens rotation og forskelle på havvandets massefylde, der blandt a

Hullet i ozonlaget slipper flere ultraviolette stråler ned til Jorden. Det kan give mere hudkræft og skade dyr og planter.

intro-billede.jpg

Formålet med Galathea 3 var at styrke dansk forskning og formidling. Hvad forstår man egentlig ved forskning og formidling?

Skibe på havet sejler i al slags vejr og er derfor afhængige af at kunne orientere sig - selv i den tætteste tåge.

Picture1.jpg

Satellitbilleder af Jorden. Lær hvordan du kan læse og forstå billeder taget af satellitter.

slaver1.jpg

I jagten på sandheden om slaveriet på de Vestindiske øer, må man gå videnskabeligt til værks.

ballon2.jpg

På Galathea 3 blev der undervejs lavet vejrudsigter, så man kunne vælge den bedste rute og forberede sig på rejsevejret.

g3rute.jpg

Når Vædderen sejler på verdens syv have betyder vinden meget for, hvordan rejsen bliver.