Accra - Cape Town | VG3

Title

Accra - Cape Town

På etapen fra Accra til Cape Town langs Afrikas kyst deltog undervisningsminister Bertel Haarder og der var ækvatordåb.

Tabs for stage landing page

Sonnenschein et al 2016 ISMEJ

Havet er fyldt med bakterier - der er omkring en million bakterier pr. milliliter havvand. Bakteriegruppen Roseobacter lever i havet. Det er en såkaldt marin bakterie.

c.jpg

Menneskelig aktivitet som industri, transport, opvarmning og landbrug har ændret atmosfærens sammensætning dramatisk.

Forslag til introfoto3.jpg

Under hele Galathea-ekspeditionen blev baggrundsstrålingen registreret af en GM-tæller og noteret hvert 10. minut. Disse data er til rådighed på hjemmesiden http://www.soldata.dk.

luft.jpg

Hvad betyder det at vi får mere CO2 i atmosfæren? På Galathea blev mængden af CO2 i både vand og luft målt på hele ruten.

co2-forside.jpg

CO2 udveksles mellem atmosfære og hav. Her kan du lære om hvordan og hvorfor.

image003.gif

Fytoplankton er meget små planter (ca. en tiendedele millimeter). De bliver spist af dyre-plankton, fisk eller hvaler.

sat_egnos.jpg

GPS har gjort mange opgaver i samfundet lettere, lige fra navigering og kortlægning til direkte interkontinental kommunikation.

_MG_6152 (2).JPG

Mange skibe er lavet af jern. Jern ruster, når det kommer i kontakt med saltvand. Lær hvad man gør, for at undgå dette.

hav.jpg

Havets CO2optag: En undersøgelse af hvor og hvordan luftens og havets temperaturer påvirker!

1.jpg

Havoverfladens areal dækker 70,9 % af Jorden og havets temperatur spiller en afgørende rolle for vores 'blå' planet.

fig1.jpg

Havtemperaturens daglige variationer tæt ved overfladen.

Hullet i ozonlaget slipper flere ultraviolette stråler ned til Jorden. Det kan give mere hudkræft og skade dyr og planter.

intro-billede.jpg

Formålet med Galathea 3 var at styrke dansk forskning og formidling. Hvad forstår man egentlig ved forskning og formidling?

WEATHER_13_S.jpg

Ved hjælp at satellitbilleder og målinger fra skibet kan ud følge det aktuelle vejr. Lav din egen 24 timers vejrudsigt.

ITK_12_S.jpg

Den InterTropiske Konvergenszone (ITK) er en meget vigtig del af det globale vindsystem.

Tyngde_2_L.jpg

Jordens tyngder kortlægges fra satellit målinger. Tyngden er vigtig for navigation, sikkerhed til søs, oliesøgning, mm.

CTD.jpg

Det bliver varmere. Havet stiger og mange arter på jorden er truede. Hvad sker der med vores natur?

Grønland.jpg

Kviksølv er det eneste tungmetal, der fordamper ved almindelige udendørs temperaturer. Det spredes let og er giftigt.

Marsvin - wikipedia.jpg

Delfiner, hvaler og marsvin kommunikerer ved hjælp af lydsignaler enten ved klik-lyd eller ved høje eller dybe toner.

For at kunne beskytte dyr er det vigtigt at vide så meget om dem som muligt. Her er lyd en vigtig kilde til information om livet i havet.

mf01.jpg

Miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk har givet os den første globale miljøbank.

Havet er kæmpestort - over 70 % af Jordens overflade er sammenhængende vandmasser.

1 Bakterier og virus i vandprve efter farvning.JPG

DOM, opløst organisk stof indeholder 97% af al kulstof i verdenshavet.

Havskildpadder lever det meste af tiden under havets overflade, derfor ved man ikke så meget om dem. 

RadarCS1_10_L.jpg

Med satellit kan man overvåge farvandene og lokalisere miljøforurening af olieudslip.

Img0003.jpg

og andre marine bakterier som kilde til antibakterielle stoffer.

HavHojde_1_L.jpg

Altimetrisatellitter måler afstanden til havets overflade med en nøjagtighed på få centimeter med radar.

satellit.jpg

af havets overflade på Galathea 3

Picture1.jpg

Satellitbilleder af Jorden. Lær hvordan du kan læse og forstå billeder taget af satellitter.

VG3-solen-foto-01.jpg

Solskin over hele jorden: Kortlægning af solens indstråling over verdenshavene.

Det kommer fra det ydre rum...siver op gennem undergrunden. Det rammer os, uden vi ser det, lugter det eller mærker det. Alligevel er det helt naturligt.

model1.jpg

Lav dine egne vejr udsigter - Præcis som meteorologerne!

ballon2.jpg

På Galathea 3 blev der undervejs lavet vejrudsigter, så man kunne vælge den bedste rute og forberede sig på rejsevejret.

IMG_5503.jpg

- hvorfor Galathea 3 ikke blev Galathea 2.

g3rute.jpg

Når Vædderen sejler på verdens syv have betyder vinden meget for, hvordan rejsen bliver.

Wind_1_L.jpg

’Den uophørlige vind!’.
Kortlægning af vinden over havet. Hvordan gøres det og hvorfor?

Anders Drud Jordan er ansat hos Nature og Science. Anders afsluttede sin ph.d.

Anja Philip er projektchef i Kræftens
Bekæmpelses forebyggelsesafdeling og deltager i styregruppen for

Undervisningsminister Bertel Haarder deltager på Galathea ekspeditionen fra Accra til Cape Town.

Kommandør og chef for Vædderen Carsten Schmidt fra København til Sydney.

Finn Skaarup Jensen er folkeskolelærer
(tidligere ved Rønde Skole) og er iværksætter og selvstændig konsulent

Jakob Tougaard undersøger delfiner og hvaler jorden rundt blandt andet deres lyde i oceanet og deres historie.

Trope-Galatist studerer vind og opsender vejrballoner gennem fem etaper på Galathea ekspeditionen.

Roseobacter-bakterier – havets stjerner. En undersøgelse jorden rundt om bakterier i krig med hinanden.

Marianne Helene Rasmussen forsker i delfiner og hvaler.

Vind og CO2 måles og modelleres kloden rundt fra skib og fra satellit. Med Galathea Accra-Capetown og St. Croix-Boston.

Peter Bondo Christensen formidler fra Galathea 3 for Undervisningsministeriet, EMU gennem flere etaper.

Philip Kruse Jakobsen er lektor i fysik og naturgeografi ved Silkeborg Gymnasium

aal.jpg

English subtitles (24:50). Around the globe with Galathea 3. Part 1.

IMG_0175.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:50).

IMG_8123.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:45).

vaedder.jpg

English subtitles (24:45). Around the globe with Galathea 3. Part 2.

IMG_6949.jpg

English subtitles (24:20). Around the globe with Galathea 3. Part 3.

IMG_2402.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:20).

10-Dagbog-Farvel.jpg

Se og hør om Galathea 3 ekspeditionen her på ved hjemad med klip fra mange steder kloden rundt.

IMG_7066.jpg

Galathea 3 med rigtig god forklaring på den naturvidenskabelige metode (25:20)

The video was made for the Galathea visit in Chile and include Bertel Haarder, scientists, studen

galatheas-oeje.jpg

Galathea's Eye (in English). Story on Galathea 3 and use of satellite images.

Ellen Kirstine Lyhne undersøger roseobacter bakterien og Karen Marie Hilligsøe undersøger alger.

54-Satellite-Eye.jpg

Niels Kristian Højerslev fortæller om satellitmålinger af Jordens temperatur: Moder Jord har febe

 • Week41_2006_Full.jpg
 • Week42_2006_Full.jpg
 • IMG_2619.jpg
 • IMG_2680.jpg
 • IMG_2749.jpg
 • IMG_2785.jpg
 • IMG_2955.jpg
 • IMG_2976.jpg
 • IMG_2991.jpg
 • IMG_3091.jpg
 • IMG_3132.jpg
 • IMG_3255.jpg
 • IMG_3440.jpg
 • IMG_3451.jpg
 • IMG_3498.jpg
 • IMG_3520.jpg
 • IMG_3536.jpg
 • IMG_3548.jpg
 • IMG_3977.jpg
 • IMG_4065.jpg
 • IMG_4629.jpg
 • IMG_4516.jpg
 • IMG_4755.jpg
 • IMG_4784.jpg
 • IMG_4805.jpg
 • IMG_4812.jpg
 • IMG_5733.jpg
 • IMG_5735.jpg
 • IMG_5794.jpg
 • IMG_6176.jpg