Øvelse 4: Se videoer om forskning | VG3

Projecter »

Øvelse 4: Se videoer om forskning

Se nedenstående små videoer om forskerne og forskningen på Galathea 3.

Læg mærke til: Hvem er de? Hvad laver de? Hvor, hvornår, hvorfor og hvordan foregår deres forskning? Kan de fortælle en god oplevelse?

Antarktis - hvad dybhavet gemte
Bakterier fra dybhavet
Alger fra dybhavet
Antipodeøerne - om forurening
Dolkhaler
Havskildpadder
Hvalsang i oceanerne
Kalkbanker og seismik
TBT - tungmetaller i verdenshavene

Hvilke ligheder og forskelle er der på den måde de forsker? Stemmer din opfattelse af en forsker overens med det du ser på videoerne? Hvorfor / hvorfor ikke?

Hvad er en forsker?

Der kom 60 danske forskningsprojekter med på Galathea 3 ekspeditionen. Formålet var forskning og formidling. Hvordan skal det forstås?

Den naturvidenskabelige arbejdsmetode og tankegang

For at forstå naturvidenskab, skal man også forstå den måde, man arbejder på i naturvidenskab. Køreplanen for den naturvidenskabelige arbejdsmetode kan variere lidt, men ideen er beskrevet her:

Formidling

Formidling betyder at fortælle om sit projekt. Det kan gøres i aviser, tidsskrifter, på hjemmesider, rapporter, foldere, film, foredrag...

Opfattelsen af en forsker

Hvilken opfattelse har du af en forsker? – Er en forsker nørd´et eller cool? – Eller noget helt andet?