Resultater fra Galathea | VG3

Projecter »

Resultater fra Galathea

Galathea-forsker, Søren Rysgaard fra DMU, opdagede at havisen sender meget store mængder af CO2 ned mod havbunden.

Fig13-2.jpg

Galathea-forsker, Søren Rysgaard fra DMU, opdagede at havisen sender meget store mængder af CO2 ned mod havbunden – mellem 200 og 500 millioner tons CO2 hvert år.

Fig13.jpg

Vedrørende (3) på tegningen
Den øgede drivhuseffekt - der betyder varmere klima - kan have følgende indflydelse på Golfstrømmen og havets fysiske CO2-pumpe.

Når klimaet bliver varmere vil der ikke dannes lige så meget havis. Det betyder at der ikke bliver presset lige så meget CO2 ned på bunden.

En højere temperatur vil også betyde at indlandsisen på Grønland vil begynde at smelte. På den måde vil der blive ledt ferskvand ud i havet, så det salte vand fra troperne bliver fortyndet af ferskvandet fra den smeltende is.

Når der ikke dannes så meget havis og når vandet ikke er så saltholdigt vil pumpen miste effektivitet.

Vedrørende (4) på tegningen
Når vandet er lidt varmere og lidt mindre saltholdigt betyder det at massefylden falder. Vandet bliver altså ikke helt så tungt og derfor synker det ikke så hurtigt. På den måde vil ”havets pumpe” svækkes. Og transporten af CO2 fra atmosfæren og ned i havet vil blive mindre og mindre. Der kommer altså ikke så meget CO2 helt ned til bunden af havet.

CO2 i atmosfæren

CO2 er en luftart, som man hverken kan se eller lugte.

Drivhuseffekt

Jordens atmosfære virker ligesom glasset i et drivhus.

CO2 i havvand

Der er CO2 i atmosfæren, men også havet. På Galathea 3 har et forskerhold målt mængden af CO2.

Den biologiske CO2-pumpe i havet

Den biologiske forklaring på optagelsen af CO2, er havets alger.

Den fysiske CO2-pumpe i havet

Der er fysiske forhold der har betydning for havets optagelse af CO2.

Resultater fra Galathea

Galathea-forsker, Søren Rysgaard fra DMU, opdagede at havisen sender meget store mængder af CO2 ned mod havbunden.

Konsekvenser af global opvarmning

FNs klimapanel (IPCC) består af 2.500 forskere fra 130 lande.