CO2 i hav og luft på Galatheas rute | VG3

Projecter »

4119
Projekt
CO2 i hav og luft på Galatheas rute

Sammenhængende målinger af CO2 i havet og luften på Galatheas rute fra Nuuktil Azoerne kan ses her: www.satelliteeye.dk/vg3-data/Nuuk-Azorerne%20pCO2%20og%20skibsdata%2030m...

Fig16.jpg
Her er disse værdier plottet ind i et diagram. Se figuren ved at klikke på den..

Hvordan hænger disse værdier sammen med den teori, du har læst om CO2 udvekslingen mellem hav og luft?

CO2 i atmosfæren

CO2 er en luftart, som man hverken kan se eller lugte.

Drivhuseffekt

Jordens atmosfære virker ligesom glasset i et drivhus.

CO2 i havvand

Der er CO2 i atmosfæren, men også havet. På Galathea 3 har et forskerhold målt mængden af CO2.

Den biologiske CO2-pumpe i havet

Den biologiske forklaring på optagelsen af CO2, er havets alger.

Den fysiske CO2-pumpe i havet

Der er fysiske forhold der har betydning for havets optagelse af CO2.

Resultater fra Galathea

Galathea-forsker, Søren Rysgaard fra DMU, opdagede at havisen sender meget store mængder af CO2 ned mod havbunden.

Konsekvenser af global opvarmning

FNs klimapanel (IPCC) består af 2.500 forskere fra 130 lande.