Forbrændingsprodukter er kuldioxid og vand. | VG3

Projecter »

4119
Projekt
Forbrændingsprodukter er kuldioxid og vand.

Fig15.jpg

Ved en forbrænding sker der en kemisk reaktion mellem det stof, der brænder og oxygen. Forbrændingen udvikler varme, og der dannes kuldioxid (CO2) og vand (H2O).
Det er det samme, der sker inde i os: Vores mad bliver forbrændt ved anvendelsen af oxygen, og der dannes kuldioxid – vores udåndingsluft - og vand:

Forbrænding: C6H12O6 + 6 O2 -> 6 H2O + 6 CO2

Prøv at afbrænde forskellige madvarer i en atmosfære af ren oxygen:

Følg vejledningen

  • a. Fyld først et cylinderglas med oxygen fra en urinpose – husk at lægge en glasplade på som låg.
  • b. Ophed et lille stykke af madvaren (knækbrød, sukker, rugbrød…) på en forbrændingsske over en bunsenbrænder, så meget at det bryder i brand.
  • c. Så snart der er gået ild i, føres forbrændingsskeen ned i cylinderglasset. Husk igen glaspladen.
  • d. Nu skulle du gerne kunne vise, at der fremkommer vand – lidt dug på glassets inderside.
  • e. Og du kan påvise kuldioxid ved at hælde en smule CO2-indikator (eller kalkvand) i bunden af cylinderglasset og ryste det.
CO2 i atmosfæren

CO2 er en luftart, som man hverken kan se eller lugte.

Drivhuseffekt

Jordens atmosfære virker ligesom glasset i et drivhus.

CO2 i havvand

Der er CO2 i atmosfæren, men også havet. På Galathea 3 har et forskerhold målt mængden af CO2.

Den biologiske CO2-pumpe i havet

Den biologiske forklaring på optagelsen af CO2, er havets alger.

Den fysiske CO2-pumpe i havet

Der er fysiske forhold der har betydning for havets optagelse af CO2.

Resultater fra Galathea

Galathea-forsker, Søren Rysgaard fra DMU, opdagede at havisen sender meget store mængder af CO2 ned mod havbunden.

Konsekvenser af global opvarmning

FNs klimapanel (IPCC) består af 2.500 forskere fra 130 lande.