Brændstoffer indeholder kulstof | VG3

Projecter »

4119
Projekt
Brændstoffer indeholder kulstof

Organisk materiale indeholder kulstof. Det er kulstoffet (C) , der omdannes til kuldioxid (CO2) ved en forbrænding. Man kan vise, at der er kulstof i fx brændstof ved at forstyrre en flamme, så forbrændingen bliver ufuldstændig og der kommer lidt sod.

Hold en hvid tallerken hen over en tændt flamme.

Nu kan man se det sorte kulstof – soden, der fremkommer når flammen ikke brænder ordentligt.

Prøv med flamme af forskellige brændstoffer – fx træ, stearin, gas, kul, sprit og petroleum.

CO2 i atmosfæren

CO2 er en luftart, som man hverken kan se eller lugte.

Drivhuseffekt

Jordens atmosfære virker ligesom glasset i et drivhus.

CO2 i havvand

Der er CO2 i atmosfæren, men også havet. På Galathea 3 har et forskerhold målt mængden af CO2.

Den biologiske CO2-pumpe i havet

Den biologiske forklaring på optagelsen af CO2, er havets alger.

Den fysiske CO2-pumpe i havet

Der er fysiske forhold der har betydning for havets optagelse af CO2.

Resultater fra Galathea

Galathea-forsker, Søren Rysgaard fra DMU, opdagede at havisen sender meget store mængder af CO2 ned mod havbunden.

Konsekvenser af global opvarmning

FNs klimapanel (IPCC) består af 2.500 forskere fra 130 lande.