St. Thomas | VG3

Title

St. Thomas

St. Thomas var historisk set en af de tidligere dansk vestindiske besiddelser.

Tabs for stage landing page

aal-fig1.jpg

Åleprojektet på Galathea 3 fandt både æg og åleyngel i Sargassohavet og løste dermed endnu en lille bid af ålens gåde.

Forslag til introfoto3.jpg

Under hele Galathea-ekspeditionen blev baggrundsstrålingen registreret af en GM-tæller og noteret hvert 10. minut. Disse data er til rådighed på hjemmesiden http://www.soldata.dk.

gb-1.jpg

På sin tur rundt om Jorden besøgte Galathea 3 flere geologiske brændpunkter.

Foto4a.JPG

Grønne enge på den tropiske havbund. Havgræsserne er en helt central del af økosystemet i det Caribiske Øhav.

Fig-0-klima.jpg

Klimaudviklingen gennem de sidste 40.000 år - undersøgelse af en marin borekerne fra Caribien

RadarCS2_4_L.jpg

Radar satellitbilleder fra landområder og havne som ekspeditionen anløber bruges til kortlægning.

slaver1.jpg

I jagten på sandheden om slaveriet på de Vestindiske øer, må man gå videnskabeligt til værks.

model1.jpg

Lav dine egne vejr udsigter - Præcis som meteorologerne!

DSC01562.JPG

Vestindien – hvad siger en sedimentboring om ændringer i aflejringsmiljøer? Lær derom gennem WINMARGIN projektet.

P-Thorning-2000.jpg

De vestindiske slaver og deres helbredelseskultur undersøgt ud fra både antropologiske og historiske metoder.

Anders forsker i miljøfremmede stoffer på havets bund i Københavns Havn og ud gennem Skagerak.

Anne Bech-Danielsen er journalist fra Politiken og Anne var med fra Galapagos til Caribean.

Anne Jørgensen forsker i tungmetaller i marine dyr fra havets bund mellem Galapagos og Caribean.

Antoon Kuijpers ledede WINMARGIN projektet om sedimenter og fortidens klima ved St. Croix.

Bernhard Bierlich studerer slaverne fra Ghana og i St. Croix gennem kolonitiden og deres helbredelsesmetoder.

HKH kronprins Frederik deltager på Galathea fra Galapagos til Caribean og fortæller om sine oplevelser og forskningen

Jakob Strand forsker i forurening med tungmetaller i mudderprøver fra havets bund.

Jan Heinemeier er fysiker og leder af AMS 14C Dateringscenteret ved Aarhus Universitet.

Jesper Bartholdy undersøger sedimenter fra borekerner optaget ved St.Croix i Carribean i WINMARGIN projektet.

Jesper arbejder med stabile isotope i søsedimenter og kulstof-14 dateringer

Jørgen Leth er maringeolog med fokus på de kvartære aflejringer og havbundssedimenter.

Jørn Torp Pedersen deltog i WINMARGIN projektet i Det Caribiske Hav med borekerne undersøgelser af sedimenter.

Kristina studerer fortidens klima og oceanografi i Vestindien.

Kommandørkaptajn Lars Hansen, skibschef for Vædderen fra Sydney til København.

Lise Hartvig er arkæolog og studerer slavernes forhold gennem arkæologiske studier i Vestindien.

Marianne Holmer forsker i tropiske havgræsser.

Marit-Solveig undersøger årsager til klimaforandringer i geologiske undersøgelser.

Peter Bondo Christensen formidler fra Galathea 3 for Undervisningsministeriet, EMU gennem flere etaper.

Pia Bennike, lektor ved Retsmedicinsk Institut, KU undersøger slavernes vilkår i Vestindien.

aal.jpg

English subtitles (24:50). Around the globe with Galathea 3. Part 1.

IMG_0175.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:50).

IMG_8123.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:45).

vaedder.jpg

English subtitles (24:45). Around the globe with Galathea 3. Part 2.

IMG_6949.jpg

English subtitles (24:20). Around the globe with Galathea 3. Part 3.

IMG_2402.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:20).

IMG_7066.jpg

Galathea 3 med rigtig god forklaring på den naturvidenskabelige metode (25:20)

52-kerneprovtagning-St-Croix.jpg

På videoen optræder Jesper Bartholdy, Mikkel Fruergaard og

42-Roseobacter-havets-stjerner.jpg

Ellen Kirstine Lyhne undersøger roseobacter bakterien og Karen Marie Hilligsøe undersøger alger.

54-Satellite-Eye.jpg

Niels Kristian Højerslev fortæller om satellitmålinger af Jordens temperatur: Moder Jord har febe