Øvelser | VG3

Projecter »

4101
Projekt
Øvelser

Kultur og katastrofe: En analyse af risikoforvaltning i Banda Aceh efter tsunamien

1. Redegør for undersøgelsens kontekst og problemformulering

2. Undersøg hvad undersøgelsens teori er. Find andre teorier om politik i dine lærebøger. Overvej om teorien i Kåre Jansbøls materiale kunne se anderledes ud i Danmark år 2009.

3. Find undersøgelsens genstandsfelt, og diskuter hvorfor det er interessant?

4. Giv en karakteristik af den anvendte metode: ”antropologisk feltarbejde”. Overvej herunder hvilke krav metoden stiller til forskeren, og hvilke fejlkilder, der nemt kan optræde.

5. Lav en liste over hvilke problemer forskeren må være opmærksom på når undersøgelsen foregår i en for forskeren fremmed kultur. (Brug materiale om kulturforskelle i dine lærebøger)

6. Undersøg hvad resultatet af undersøgelsen er, og om teorien er blevet bekræftet.

De tre tolke

7. Giv en karakteristik af de tre tolkes velfærdsniveau ud fra teksten. Hvilke vigtige forskelle kan uddrages mellem velfærdsniveauet i Banda Aceh efter tsunamien og velfærdsniveauet i Danmark. Vurder herunder så vidt det er muligt tolkenes situation i forhold til andre befolkningsgrupper i Banda Aceh.

8. Giv nogle vurderinger af livshistoriernes værdi som kilder og opregn fordele og ulemper.

Problemformulering for undersøgelsen og teori

Den antrologiske undersøgelse af Aceh efter tsunamien fokuserer på risiko og hvordan religion inddrages.

Metode

På feltarbejde lever antropologen i en længere periode sammen med mennesker for at lære om kulturen.

En dag fra feltarbejdet: Tsunamialarmen den 4. juni 2007

Tsunami alarmen lyder mens Kåre er på feltarbejde i Banda Aceh og alle søger til sikre steder.

Genopbygning af huse til beboelse

Ifølge en lovbestemmelse, skal alle, som mistede deres hjem i tsunamien, have fået et sted at bo i juni 2007.

De tre tolke

De tre tolkes livshistorier. Livshistorier er en vigtig kilde til forståelsen af kultur og samfundsforhold.

Bryllup i Banda Aceh

Ægteskaber er almindeligvis arrangerede i Aceh. Heri ligger slet ikke, at det arrangeres i modsætning til parrets ønsker.

Sharia-lovgivning

I 2006 udførtes den første offentlige piskning i Banda Aceh.