Øvelser med satellitbilleder | VG3

Projecter »

Øvelser med satellitbilleder

Se på havtemperaturbilleder og klorofylkort fra satellit optaget i tiden hvor Vædderen sejlede fra Nuuk til Azorerne.

(Det kræver at du har Google Earth installeret. Se nærmere her: Google Earth kort).

Gå ind i Havtemperatur arkiv og vælg et af havtemperaturkortene fra perioden 11. til 17. september 2006.
Gå ind i Havtemperatur idag (klik på kloden Havtemperatur)

Spørgsmål

  1. Undersøg hvordan havtemperaturen i Nordatlanten ændres i løbet af perioden den 11. til 17. september 2006 ved at bruge Google Earth.
  2. Sammenlign havtemperaturen den 15. september 2006 og idag ved at se på Google Earth. Hvilke forskelle finder du? Kan det skyldes forskelle i årstiden?
  3. Se på klorofylkortene i 'Læsestof' og sammenlign med værdier af klorofyl i skibsdata. Finder du nogen sammenhæng mellem disse observationer?
  4. Hvad er fordele og ulemper ved målinger fra satellit i forhold til målinger fra et skib - for havets overfladetemperatur? - for vind? - for klorofyl?

Øvelser med skibsdata

Vælg et af havtemperaturkortene fra den 11. til 17. september (som ovenfor).
Gå derefter ind i Skibsdata (klik på kloden Rute med data)

Nu ser du havtemperaturkort og ruten med data i Google Earth. De farvede balloner viser målinger af havets temperatur fra Vædderen i samme skala som havtemperaturen målt fra satellit.

Spørgsmål

  1. Er ballonerne samme farve som havtemperaturkortet i baggrunden?
  2. Hvor ser havtemperaturen målt fra satellit og skib ud til at passe godt?
  3. Klik på en ballon og se dato og tid for skibsdata og sammenlign med datoen for havtemperaturkortet.
  4. Vælg et andet havtemperaturkort fra en anden dato og sammenlign de to og skibsdata.

Indledning

CO2-flux vil her sige at kulstof bevæger sig enten opad eller nedad.

CO2-udveksling mellem hav og luft

Måling af CO2 partialtrykket i luft og hav fortæller om transporten af CO2 mellem disse.

Observationer af CO2 fra Galathea 3

Equilibratoren er i princippet bare et lille brusekammer.

Skibsdata mellem Nuuk og Azorerne.

Skibsdata blev indsamlet mens Vædderen sejlede fra Nuuk til Azorerne.

Observationer fra satellit

Der blev indsamlet satellitbilleder af havtemperatur, vind og alger mellem Nuuk og Azorerne.

Modellering af CO2 i atmosfæren på den nordlige halvkugle

Modellering af CO2 på nordlige halvkugle vises som animation.