Indledning | VG3

Projecter »

Indledning

CO2-flux vil her sige at kulstof bevæger sig enten opad eller nedad.

co2-fig2.jpg

Den atmosfæriske koncentration af CO2 er steget over tid, men ikke så meget som man måske kunne forvente ud fra den antropogene CO2-udledning. Det skyldes verdenshavenes evne til at optage store mængder CO2. Optaget varierer rundt om på kloden, hvor kolde arktiske vande optager og varme vande afgiver CO2 eller er i ligevægt med atmosfærens CO2 koncentration. Generelt er der således en opadrettet flux i de ækvatoriale egne og en nedadrettet flux på de højere breddegrader (40-60° N og S).

Flux vil her sige at kulstof bevæger sig enten opad (det kaldes positiv flux, altså fra havet og op i atmosfæren) eller nedad (det kaldes negativ flux).

co2-fig2.jpg

Figuren viser den globale CO2-udveksling mellem hav og atmosfære over et år. Fluxberegningerne er baseret på en database med koncentrationer af CO2 målt under forskellige togter.

Kilde: Takahashi et al., 2002: Global sea-air CO2 flux based on climatological surface ocean pCO2, and seasonal biological and temperature effects. Deep-Sea Research II, 49, 1601-1622.

Indledning

CO2-flux vil her sige at kulstof bevæger sig enten opad eller nedad.

CO2-udveksling mellem hav og luft

Måling af CO2 partialtrykket i luft og hav fortæller om transporten af CO2 mellem disse.

Observationer af CO2 fra Galathea 3

Equilibratoren er i princippet bare et lille brusekammer.

Skibsdata mellem Nuuk og Azorerne.

Skibsdata blev indsamlet mens Vædderen sejlede fra Nuuk til Azorerne.

Observationer fra satellit

Der blev indsamlet satellitbilleder af havtemperatur, vind og alger mellem Nuuk og Azorerne.

Modellering af CO2 i atmosfæren på den nordlige halvkugle

Modellering af CO2 på nordlige halvkugle vises som animation.