Finn Surlyk | VG3

Finn Surlyk

Professor i geologi Finn Surlyk studerer karbonatbanker syd for Australien og var togtleder fra Galapagos til St. Croix.

Finn Surlyk, Dr. Scient. er professor i geologi ved Københavns Universitet, Institut for Geografi og Geologi.

Finn Surlyk er professor i geologi ved Københavns Universitet, Institut for Geografi og Geologi.

Om Finn Surlyk se: Finn Surlyk ved KU.

Finn Surlyk deltog på Galathea 3 i geologi-projektet om Karbonatbanker ved den sydaustralske sokkelrand.

Projektet Karbonatbanker ved den sydaustralske sokkelrand er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på etape 8 syd for Australien.

Finn Surlyk var togtleder på Galathea 3 fra Galapagos til St. Croix hvilket er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Finn var togtleder på etaperne 15 og 16.

Videos

Geologisk metoder med seismiske lydbølger, MultiBeam scanner og undervandsvideo afsøger karbonatbanker ved Australien.

30-kalkbanker.jpg

Følg geologerne der med seismik studerer klima og havstrømme i kalkbanker gennem 2 mio. år syd for Australien.

Per Trinhammer undersøger geologien seismisk i havbunden ud for Australien med trykluft i 'airgun' og hydrofoner.