Kystlinier og vandstand | VG3

Projecter »

4115
Projekt
Kystlinier og vandstand

Se på animationen af landsbyen Tranquebar i hhv. 1670, 1800 og i dag.

Spørgsmål

  1. Hvordan har landsbyen forandret sig gennem tiderne?
  2. Hvor er kysten rykket mest tilbage?Se på plottet af årlig middelvandstand fra fire Indiske målestationer og på den tilhørende tabel.

Spørgsmål

  1. Hvorfor er der forskel på vandstandsstigningen fra station til station?
  2. Hvor stor er den gennemsnitlige vandstandsstigning pr. år for målestationerne?
  3. Bestem den gennemsnitlige kysterosion i meter pr. år ud fra Bruuns regel.Se på plottet af vandstandsdata fra den indiske målestation Chennai under tsunamien i december 2004.

Spørgsmål

  1. Beskriv ændringer i vandstanden i dagene 25.-27. december 2004.
  2. Hvad var den højeste vandstand og hvornår måltes den?
Tranquebar før og nu

Vi er i det tropiske Sydindien. Landsbyen hedder Tranquebar og ligger i Cauveri-flodens delta.

Vandstand og kysterosion

Kysten ved Tranquebar rykker tilbage. Flere gader og en del af sømuren er forsvundet i havet gennem de seneste århundreder.

Kystovervågning fra satellit

Man kan følge kystudviklingen i et område ved at sammenligne højopløselige satellitbilleder fra forskellige tidspunkter.

Kystsikring

I 1990´erne kystsikrede de indiske myndigheder stranden ud for Fort Dansborg.

Ændringer af fiskernes strand

De indiske myndigheder har foranstaltet kystsikring med granitblokke, også foran fiskernes del af Tranquebar.