Torben P. Jensen | VG3

Torben P. Jensen

Torben P. Jensen i Satellite Eye for Galathea 3 arbejder med naturgeografi, historie og datalogi.

Torben Pallesen Jensen lektor i geografi og historie ved Langkær Gymnasium og HF  
og web-master for skolen. Torben udvikler undervisningsmateriale sammen
med tre andre lektorer i firmaet Edugis for VirtuelGalathea3.

Torben P. Jensen er uddannet geograf, historiker og datalog.

Torben arbejder i VirtuelGalathea3 projektet. Se mere

her.

Projects

Fig02_GBR_from_Helecopter_800.jpg

Great Barrier Reef er verdens største koralrev og er uofficielt klassificeret som et af verdens syv naturvidundere.

havis-grønland.jpg

Analyser havisen ved hjælp af radarbilleder. Hvad indflydelse har havisen for skibsfart, global opvarmning og Grønland?

Pages from nyhedsbrevjan07tilweb_img_7.jpg

Krudt og kugler: Svovl og salpeter til krudtfremstilling.

01-ChorovalT3b-1000.jpg

Forsænkede marker i ørkenen langs Perus Stillehavskyst.

slide0005_image058.jpg

Befolkningens overlevelsesstrategier på de tre små Stillehavsøer: Bellona, Ontong Java og Tikopia.

Videos

2.2-calciumcarbonat.jpg

Calciumcarbonat (marmor) overhældes med fortyndet salpetersyre. Calciumcarbonaten opløses, der sker en gasudvikling (carbondioxid), og væsken er nu en opløsning af calciumnitrat.

1_svovl-fra-Sicilien.jpg

Om svovludvinding på Sicilien og Island.

2.5-salpeter.jpg

Sammenblanding af calciumnitratopløsningen og en kaliumsulfatopløsning. Herved dannes bundfald af calciumsulfat (gips), som frafiltreres.

3.2-salpeter-traekul.jpg

Smeltning af kaliumnitrat samt reaktion mellem et stykke glødende trækul og den smeltede kaliumnitrat.

3.3-salpeter-svovl2.jpg

Reaktionen mellem svovl og smeltet kaliumnitrat er temmelig voldsom.

Stages