Vest-Bengalen | VG3

Title

Vest-Bengalen

I Vest-Bengalen studerer Galathea forskere jorden for salpeter til brug for krudtfremstilling.

Tabs for stage landing page

Pages from nyhedsbrevjan07tilweb_img_7.jpg

Krudt og kugler: Svovl og salpeter til krudtfremstilling.

model1.jpg

Lav dine egne vejr udsigter - Præcis som meteorologerne!

Lars Hoffmann Barfod, Tivolis tidligere fyrværkerimester, deltog i projektet: 'Svovl og salpeter til krudtfremstilling'.

Peter Vemming Hansen forsker i svovl og salpeter til krudtfremstilling i Vest-Bengalen med Galathea ekspeditionen.

aal.jpg

English subtitles (24:50). Around the globe with Galathea 3. Part 1.

IMG_0175.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:50).

IMG_8123.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:45).

vaedder.jpg

English subtitles (24:45). Around the globe with Galathea 3. Part 2.

IMG_6949.jpg

English subtitles (24:20). Around the globe with Galathea 3. Part 3.

IMG_2402.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:20).

IMG_7066.jpg

Galathea 3 med rigtig god forklaring på den naturvidenskabelige metode (25:20)

9_rensning-af-svovl.jpg

Om rensning af råsvovl ved vask, varmebehandling og destillation.

3_salpeter-fra-Indien.jpg

Om salpeterforekomsterne i det nordvestlige Indien (Bengalen).

4_Salpeterfremstilling.jpg

Rekonstruktion af den gamle metode fra naturligt forekommende salpeter.

1_svovl-fra-Sicilien.jpg

Om svovludvinding på Sicilien og Island.

6_svovl-og-salpeter-til-krudt.jpg

Om sortkrudtets historie og dets tre bestanddele: salpeter, svovl og trækul.

7_svovl-paa-Island.jpg

Om svovl i vintønder og krudtfremstilling.

8_Svovl-paa-Island.jpg

Naturlige svovlforekomster i vulkanske områder på Island (lyd mangler).

2_svovludvinding.jpg

Om svovlproduktion ved udsmeltning på Sicilien.

Ellen Kirstine Lyhne undersøger roseobacter bakterien og Karen Marie Hilligsøe undersøger alger.

54-Satellite-Eye.jpg

Niels Kristian Højerslev fortæller om satellitmålinger af Jordens temperatur: Moder Jord har febe