Vest-Bengalen | VG3

Title

Vest-Bengalen

I Vest-Bengalen studerer Galathea forskere jorden for salpeter til brug for krudtfremstilling.

Tabs for stage landing page

Krudtet kom til Europa fra Østen.

Pages from nyhedsbrevjan07tilweb_img_7.jpg

Krudt og kugler: Svovl og salpeter til krudtfremstilling.

Tapning af vandprøver fra CTD på Vædderen. Copyright: Jens Tang.

Nitrogen (kvælstof) er et grundstof, der er nødvendigt for alt liv. Det indgår nemlig i alle proteiner og arvemasse – henholdsvis i aminosyrer og DNA. Nitrogen findes både i jord, luft og vand.

model1.jpg

Lav dine egne vejr udsigter - Præcis som meteorologerne!

Lars Hoffmann Barfod, Tivolis tidligere fyrværkerimester, deltog i projektet: 'Svovl og salpeter til krudtfremstilling'.

Peter Vemming Hansen forsker i svovl og salpeter til krudtfremstilling i Vest-Bengalen med Galathea ekspeditionen.

IMG_0175.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:50).

aal.jpg

English subtitles (24:50). Around the globe with Galathea 3. Part 1.

IMG_8123.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:45).

vaedder.jpg

English subtitles (24:45). Around the globe with Galathea 3. Part 2.

IMG_6949.jpg

English subtitles (24:20). Around the globe with Galathea 3. Part 3.

IMG_2402.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:20).

IMG_7066.jpg

Galathea 3 med rigtig god forklaring på den naturvidenskabelige metode (25:20)

Om rensning af råsvovl ved vask, varmebehandling og destillation.

Om salpeterforekomsterne i det nordvestlige Indien (Bengalen).

Rekonstruktion af den gamle metode fra naturligt forekommende salpeter.

Om svovludvinding på Sicilien og Island.

Om sortkrudtets historie og dets tre bestanddele: salpeter, svovl og trækul.

Om svovl i vintønder og krudtfremstilling.

Naturlige svovlforekomster i vulkanske områder på Island (lyd mangler).

Om svovlproduktion ved udsmeltning på Sicilien.

Ellen Kirstine Lyhne undersøger roseobacter bakterien og Karen Marie Hilligsøe undersøger alger.

54-Satellite-Eye.jpg

Niels Kristian Højerslev fortæller om satellitmålinger af Jordens temperatur: Moder Jord har febe