9. Adskillelse af sortkrudtblanding i bestanddelene | VG3

Projecter »

4094
Projekt
9. Adskillelse af sortkrudtblanding i bestanddelene

Formål: At adskille en sortkrudtblanding i bestanddelene.

Teori: Sortkrudt består af en kaliumnitrat, svovl og salpeter. Kaliumnitrat (salpeter) er opløseligt i vand, mens svovl er opløseligt i carbondisulfid CS2. Trækul er uopløseligt i begge disse opløsningsmidler.

Apparatur: Bægerglas, tragt, filterpapir, petriskål.

Kemikalier: Hjemmefremstillet sortkrudtblanding, carbondisulfid.

Fremgangsmåde: Dette forsøg skal foretages under udsugning. Overhæld 10 g sortkrudtblanding med 25 mL carbondisulfid i et bægerglas og rør rundt. Filtrer blandingen. Opløsningen sættes til afdampning i en petriskål under udsugning, mens filtrerpapiret med resten af sortkrudtblandingen lægges til tørring. Efter et stykke tid er opløsningsmidlet (carbondisulfiden) i petriskålen fordampet, og på bunden sidder gule svovlkrystaller. Betragt dem evt. med en lup eller i et stereomikroskop.

9_1_a_img_0330.jpg
9_1b_img_0353.jpg

Når filtrerpapiret er tørt, skrabes det faste stof ned i et bægerglas. Overhæld med 25 mL demineraliseret vand og rør rundt. Filtrer blandingen. Opløsningen sættes til afdampning i en petriskål ved stuetemparatur eller evt. i et varmeskab. Efter at vandet er fordampet, vil krystaller af kaliumnitrat sidde på bunden af petriskålen. Betragt dem evt. med en lup eller i et stereomikroskop.

På det sidst anvendte filtrerpapir befinder sig trækullet.

9_1b_img_0339.jpg
9_3_img_0343.jpg

Resultatbehandling:

1. Giv en forklaring på, at svovl er opløseligt i carbondisulfid, men ikke i vand.

2. Giv en forklaring på, at kaliumnitrat er opløseligt i vand, men ikke i carbondisulfid..