8. Fremstilling og afbrænding af sortkrudtblanding. | VG3

Projecter »

4094
Projekt
8. Fremstilling og afbrænding af sortkrudtblanding.

Formål: At fremstille en sortkrudtblanding af salpeter, svovl og trækul og undersøge afbrændingen af den.

Teori: Sortkrudt er en blanding af salpeter, svovl og trækul, som er pulveriseret hver for sig og derefter blandet og udsat for kraftig mekanisk bearbejdning under kraftigt tryk.

mangler foto 1.6.jpg
Dette kaldes inkorporering. Ved denne fremstilling af en sortkrudtblanding foretages ingen inkorporering. Man kan derfor ikke tale om, at det er sortkrudt, der fremstilles, men en sortkrudtblanding. Forbrændingshastigheden af fabriksfremstillet sortkrudt er langt højere end af en sortkrudtblanding.

Det hyppigste blandingsforhold af sortkrudtets tre bestanddele er 75% salpeter, 10% svovl og 15% trækul. Ved afbrændingen af denne type krudt dannes ca. 44% gasser og 56% faste stoffer (krudtrøg eller krudtslam). Gasserne er især carbondioxid, carbonmonoxid og nitrogen, mens de faste stoffer er bl. a. kaliumsulfat, kaliumsulfid og kaliumcarbonat.

Apparatur: Morter med pistil, finmasket tesi, aluminiumsbæger fra et fyrfadslys

Kemikalier: Kaliumnitrat (salpeter), svovlpulver, trækulspulver.

Fremgangsmåde: Brug beskyttelsesbriller. Sammenbland 7,5 g pulveriseret kaliumnitrat (evt. fremstillet ved metoden i forsøg 2), 1,0 g svovlpulver og 1,5 g pulveriseret trækul. For at gøre sammenblandingen effektiv, kan man lade pulverblandingen løbe gennem en finmasket tesi, så evt. små klumper af svovl bliver findelt. Fortsæt blandingen, til massen får et ensartet udseende.

8_2_img_0224.jpg
8_3_img_0235.jpg

Put 2 g af sortkrudtblandingen i et aluminiumsbæger fra et fyrfadslys, stik en lunte fra et gult heksehyl deri og antænd lunten.

8_4_1_img_0266.jpg
Træd et par skridt tilbage. Blandingen brænder livligt under varmeudvikling, så aluminiumsbægeret smelter. Bemærk røgudviklingen. En tilsvarende fabriksfremstillet sortkrudt vil brænde så hurtigt, at aluminiumsbægeret ikke når at smelte.
8_4_img_0250.jpg

8.5 Video af afbrændingen af hjemmelavet sortkrudtblandingen

8.6 Video af afbrændingen af fabriksfremstillet sortkrudt