Øvelser om puljer og kredsløb | VG3

Projecter »

Øvelser om puljer og kredsløb

Opgaver
Se på figuren over det globale kulstofkredsløb.

  1. Hvilke pile angiver havets biologiske CO2 pumpe? Hvor meget kulstof optager algerne på et år?
  2. Hvor meget af det kulstof algerne optager transporteres ned i dybhavet? Hvor bliver resten af?
  3. Hvor meget kulstof bliver der netto tilført dybhavet per år? Hvor meget kulstof bliver der netto tilført atmosfæren per år? Kan CO2 optaget i havet følge med CO2 stigningen i atmosfæren?
  4. Nogle forskere mener at drivhuseffekten vil få dybvandsdannelsen, og dermed den vertikale vandcirkulation, til at gå i stå. Hvilke to pile vil da blive fjernet fra figurens kulstofkredsløb?

  5. Hvad vil det betyde for CO2 indholdet i atmosfæren? Husk at den biologiske kulstofpumpe stadig kører.
  6. Se på de forskellige kulstofpuljer. Hvor mange gange større er dybhavets kulstofpulje end atmosfærens kulstofpulje?
  7. Se på de pile der viser CO2 optaget fra atmosfæren. Hvor lang tid vil det ca. tage før alle atmosfærens kulstofatomer er skiftet ud med nye kulstofatomer? Hvor lang tid vil det tage i dybhavet? Hvilken pulje er mest følsom overfor ændringer i kulstofkredsløbet?
Kulstof: Puljer og kredsløb

En tidlig morgen er en familie på vej til arbejde og skole i deres bil. I bilens motor forbrændes kulstofforbindelserne i benzinen og omdannes til CO2. Følger vi et kulstofatom fra udstødningsrøret, vil vi opdage, at jord, luft og vand hele tiden udveksler kulstof med hinanden.

Havets kulstofpumper

Man taler populært om en biologisk og en fysisk pumpe.

Den biologiske CO2-pumpe

Vandhenteren på Vædderen blev flittigt brugt til at bringe havets små fritlevende alger ombord, hvor forskerne brugte mange timer på at kvantificere og undersøge det planteplankton, der er det første afgørende led i havets fødekæder..

Den fysiske CO2-pumpe

Forskerne på CO2 projektet havde travlt da vædderen krydsede Nordatlanten. I de arktiske områder skaber det kolde klima nogle særlige forhold i havet, som påvirker de globale havstrømme.

CO2 gør havet surt

CO2 er en gas, der opløses i havet. Den mængde, der kan opløses, er direkte proportional med mængden i atmosfæren. Havet kan derfor til en hvis grad modvirke stigningen af CO2 i atmosfæren.

CO2 og drivhuseffekten

Der har altid været svingende koncentrationer af CO2 i jordens atmosfære. Men via afbrænding af kul og olie er koncentrationen i atmosfæren nu højere, end den har været på noget tidspunkt i løbet af de sidste 650.000 år