Øvelser om den fysiske pumpe | VG3

Projecter »

Øvelser om den fysiske pumpe

Øvelser
Tag 2 danskvand. Stil den ene koldt og den anden varmt i en time. Åbn efter noget tid de to danskvand og diskuter hvad der får den ene til at overgasse eller bruse over og den anden til at bevare gassen i væsken. Lav samme eksperiment med havvand, men lad flaskerne stå natten over. Mål pH på de to flasker ved starten af eksperimentet og igen næste morgen og diskuter en eventuel forskel i pH værdi. Diskuter også sammenhængen mellem pH og CO2 i vandet. Vil en temperatur-forøgelse have en indflydelse på havets evne til at indeholde CO2?

Kulstof: Puljer og kredsløb

En tidlig morgen er en familie på vej til arbejde og skole i deres bil. I bilens motor forbrændes kulstofforbindelserne i benzinen og omdannes til CO2. Følger vi et kulstofatom fra udstødningsrøret, vil vi opdage, at jord, luft og vand hele tiden udveksler kulstof med hinanden.

Havets kulstofpumper

Man taler populært om en biologisk og en fysisk pumpe.

Den biologiske CO2-pumpe

Vandhenteren på Vædderen blev flittigt brugt til at bringe havets små fritlevende alger ombord, hvor forskerne brugte mange timer på at kvantificere og undersøge det planteplankton, der er det første afgørende led i havets fødekæder..

Den fysiske CO2-pumpe

Forskerne på CO2 projektet havde travlt da vædderen krydsede Nordatlanten. I de arktiske områder skaber det kolde klima nogle særlige forhold i havet, som påvirker de globale havstrømme.

CO2 gør havet surt

CO2 er en gas, der opløses i havet. Den mængde, der kan opløses, er direkte proportional med mængden i atmosfæren. Havet kan derfor til en hvis grad modvirke stigningen af CO2 i atmosfæren.

CO2 og drivhuseffekten

Der har altid været svingende koncentrationer af CO2 i jordens atmosfære. Men via afbrænding af kul og olie er koncentrationen i atmosfæren nu højere, end den har været på noget tidspunkt i løbet af de sidste 650.000 år