Vandrende lavtryk – Vinden i det tempererede klimaområde | VG3

Projecter »

Vandrende lavtryk – Vinden i det tempererede klimaområde

Ferrel-cellen består af vandrende lavtryk som i gennemsnit sender varme mod nord og kulde mod syd. De vandrende lavtryk bevæger sig normalt fra vest mod øst, men kan også bevæge sig stik nord og stik syd og endda fra øst mod vest – Dog er det sådan, at hvis vi ser på gennemsnittet af alle lavtryksbaner, så få en bane som går fra vest mod øst. Det betyder at det vejr vi får her i landet, kommer fra den nordlige del af Atlanterhavet og bevæger sig ind over de Britiske øer inden det ankommer til os.

lavtryk.gif

De vandrende lavtryk giver både regn, blæst og sol til de områder de passerer og udgør den vejrtype, som ofte forekommer i Danmark (og hele det tempererede klimaområde), mere om vejret omkring et lavtryk nedenfor. De er grunden til, at vores klima er så omskifteligt, hvilket Galathea 3 ekspeditionen fik at mærke på sin rejse Jorden rundt. Vindene i de områder hvor de vandrende lavtryk passere (Det tempererede klimaområde) er meget omskiftelige men det vil være sådan at når vi kigger på hvordan vinden er i gennemsnit, sådan som man gør i en vindrose, ja så kan man helt tydelig se at det oftest blæser fra vestlige retninger og at det også blæser kraftigt fra vestlige retninger, hvilket vi skal se mere på i øvelserne.

vejrkort.jpg

De vandrende lavtryk dannes på grænsen mellem den varme luft mod syd og den kolde polare luft mod nord. Denne grænse kaldes polarfronten og jo større forskellen er i temperaturen mod nord og temperaturen mod syd jo kraftigere er polar fronten, og jo kraftigere kan de vandrede lavtryk blive og derfor jo højere vindhastigheder vil vi opleve. Lær om hvordan et lavtryk, der passerer Danmark kan give orkanvindstyrke her

Vejret omkring et vandrende lavtryk:

Der er lavet et tværsnit af atmosfæren lige over den røde streg. Det ses til højre:

Fronter.jpg

Et vandrende lavtryk er bygget op af en koldfront og en varmfront, der møder hinanden. Ved selve fronterne er der skyer og regn.
Når varmfronten passerer, vil det regne en del. Herefter vil det klare noget op, mens vinden drejer til sydvest i området med lidt lunere vejr. Så begynder det igen at regne, når koldfronten nærmer sig. Vinden tiltager og efter passagen af fronten drejer vinden mod nordvest. Samtidig klarer det op og solen kan ofte skinne. Når et lavtryk passerer (vandrende lavtryk) er vejret meget omskifteligt. Vi har ikke altid vandrende lavtryk i det tempererede klimaområde.
Heldigvis får vi perioder med stabilt højtryksvejr, hvor vindene er svage og Solen skinner og det er tørt og klart vejr.

Vejr og rute

Vædderens rute blev løbende korrigeret for at undgå storme og andet hårdt vejr der kunne forstyrre de videnskabelige målinger.

Vindretning

I en vejrudsigt fortælles det både hvor vinden kommer fra, og hvor kraftig den er. Hvor den kommer fra angives ved verdenshjørnerne. Når det blæser fra vest, siger vi, at vi har vestenvind.

Hvordan opstår vinden

Solen er drivkraften bag vindene på jorden. Da jorden er rund bliver den opvarmet forskelligt og derfor opstår der temperaturforskelle som får de tropiske egne til at være meget varme og de polare egne til at være meget kolde. Disse temperaturforskelle skaber højtryk og lavtryk og sætter luften i bevægelse. Det gælder både lokalt og i det globale vindsystem.

Vindhastighed

Hvis der er stor forskel mellem et højtryk og et lavtryk i nærheden af hinanden, vil der opstå en kraftig vind for at udligne den store forskel. Når forskellen ikke er så stor bliver vinden svagere.

Orkan

En orkan er en kraftig storm, hvor vindhastigheden er højere end 117 km/t.

Vindens hastighed har betydning for temperaturen

Varme fra kroppen omgiver os som et tyndt lag varm luft. I hård vind blæser den varme luft væk, før kroppen kan nå at erstatte den. Så føles det koldere end det egentlig er.

Det globale vindsystem

Solen står højt på himlen tæt på ækvator. På højere breddegrader, som i de tempererede og polære klima zoner, står solen væsentligt lavere. Det betyder, at de tempererede og polære klimazoner modtager mindre sollys og derved ikke varmes op i sammen omfang, som det er tilfældet i troperne.

Cykloner, tyfoner, tornadoer og orkaner

Cykloner, tyfoner, og tornadoer er alle hvirvelstrømme i atmosfæren. Den væsentlige forskel ligger i deres størrelse og den måde de dannes på. De kan alle forårsage voldsomme ødelæggelser.

Vandrende lavtryk – Vinden i det tempererede klimaområde

Ferrel-cellen består af vandrende lavtryk som i gennemsnit sender varme mod nord og kulde mod syd. De vandrende lavtryk bevæger sig normalt fra vest mod øst, men kan også bevæge sig stik nord og stik syd og endda fra øst mod vest – Dog er det sådan, at hvis vi ser på gennemsnittet af alle lavtryksbaner, så få en bane som går fra vest mod øst. Det betyder at det vejr vi får her i landet, kommer fra den nordlige del af Atlanterhavet og bevæger sig ind over de Britiske øer inden det ankommer til os.

Passatvindene - vinden i det tropiske klimaområde

I modsætning til det tempererede klimaområde, men sit omskiftelige vejr, forholder det sig anderledes i det tropiske klima på den nordlige halvkugle. Her er klimaet stabilt under Hadley–cellen, og er kendetegnet ved at vindene de meste af tiden blæser fra nordøstlige retninger, samt at solen ofte skinner.

Vindrose og fremherskende vindretninger

En vindrose viser den klimatiske vindretning og styrke for et bestemt sted. Det betyder, at den viser et gennemsnit af alle de måder vinden kan blæse på - på dette sted. Forskerne kan derfor placere stedet i en klimazone, når man ved, hvordan det blæser i denne zone.