Ozon koncentration og ultraviolet stråling | VG3

Projecter »

Ozon koncentration og ultraviolet stråling

Det antarktiske ozonhul er forårsaget af CFC-gasser (Klor-Fluor-Karbon).

AtmRP_2_L.jpg

I løbet af de år som fulgte efter opdagelsen af det antarktiske ozonhul, er årsagen til nedbrydningen af ozon overbevisende blevet tillagt udledningerne af CFC-gasser (Klor-Fluor-Karbon).

AtmRP_2_L.jpg

Montreal protokollen og senere tilføjelser har ført til en stærk nedgang i produktionen af menneske skabte CFC-gasser, hvilket formodes at resultere i at ozonlaget kommer sig i de kommende årtier.

Mængden af skadelig ultraviolet (UV) stråling som når jordens overflade står i direkte relation til tykkelsen af det UV absorberende ozonlag (i mellem 10- 40 km højde).

Satellitovervågning af ozonlaget ligger til grund for UV analyser og UV prognoser.

Ozon koncentration og ultraviolet stråling

Det antarktiske ozonhul er forårsaget af CFC-gasser (Klor-Fluor-Karbon).

Drivhuseffekten

Stoffer, der holder infrarød stråling tilbage, medfører opvarmning af den nedre atmosfære og jorden: drivhus effekten.

Luftforurening

Luftforurening er blevet et globalt problem.

Satellit observationer af atmosfæriske sporgasser

Satellitter som UARS (fra NASA) og Schiamachy (fra ESA) måler mange stoffer i atmosfæren.