Orkan | VG3

Projecter »

Orkan

En orkan er en kraftig storm, hvor vindhastigheden er højere end 117 km/t.

Ponta Delgada 2.jpg

Da Galathea 3 sejlede fik man virkelig de omskiftelige vejrtyper i de tempererede klimaområde at føle. Da Vædderen var nået cirka halvvejs fra Grønland til Azorerne var der uvejr i Nordatlanten. Uvejret stammede fra en tidligere tropisk orkan, der nu var blevet til en kraftig storm.
Der var mange overvejelser, om skibet skulle sejle vest eller øst om orkanen. Kaptajnen besluttede at dreje mod vest så Vædderen kom ind på orkanens bagside. På den måde kom Vædderen kun ind i udkanten af orkanen – hvor der var medvind.

bagud vædder.jpg
Inden orkanen blev alt ombord bundet fast, så det var klar til en ordentlig gyngetur. Det var så slemt at rigtig mange blev søsyge, og forskerne kunne ikke arbejde.

Klik her for at se en faktaboks om orkan styrker

En kategori 1 Orkan passerede Galathea 3 ekspeditionen den 20. september 2006 mellem klokken 6 og 8 om morgenen – Her lå ekspeditionen i havn i Ponta Delgada på Azorerne mens kæmpe bølger slog ind over det kraftige moleværn.

Ponta Delgada 1.jpg
Ponta Delgada 2.jpg

Her kan du se moleværket i Ponta Delgada, hvor ekspeditionen lå til kaj, mens Orkanen rasede forbi. På første billede kan man se et 17 meter højt fyrtårn. Det er helt dækket af bølgen på det andet billede. Det er de kræfter der sættes i gang i oceanet, når atmosfæren bevæger sig med meget store vindhastigheder, som det er tilfældet i en orkan.

Azorer.jpg

På satellitkortet ses det, at vinden ved Azorerne nåede op på hastigheder nær 45 knob, altså 83 km/t!
http://manati.orbit.nesdis.noaa.gov/cgi-bin/qscat_arch.pl?year=2006&day=263

Læs mere om netop denne orkan (Gordon) her

Lære mere om orkaner på DRs Orkanskole her

Vejr og rute

Vædderens rute blev løbende korrigeret for at undgå storme og andet hårdt vejr der kunne forstyrre de videnskabelige målinger.

Vindretning

I en vejrudsigt fortælles det både hvor vinden kommer fra, og hvor kraftig den er. Hvor den kommer fra angives ved verdenshjørnerne. Når det blæser fra vest, siger vi, at vi har vestenvind.

Hvordan opstår vinden

Solen er drivkraften bag vindene på jorden. Da jorden er rund bliver den opvarmet forskelligt og derfor opstår der temperaturforskelle som får de tropiske egne til at være meget varme og de polare egne til at være meget kolde. Disse temperaturforskelle skaber højtryk og lavtryk og sætter luften i bevægelse. Det gælder både lokalt og i det globale vindsystem.

Vindhastighed

Hvis der er stor forskel mellem et højtryk og et lavtryk i nærheden af hinanden, vil der opstå en kraftig vind for at udligne den store forskel. Når forskellen ikke er så stor bliver vinden svagere.

Orkan

En orkan er en kraftig storm, hvor vindhastigheden er højere end 117 km/t.

Vindens hastighed har betydning for temperaturen

Varme fra kroppen omgiver os som et tyndt lag varm luft. I hård vind blæser den varme luft væk, før kroppen kan nå at erstatte den. Så føles det koldere end det egentlig er.

Det globale vindsystem

Solen står højt på himlen tæt på ækvator. På højere breddegrader, som i de tempererede og polære klima zoner, står solen væsentligt lavere. Det betyder, at de tempererede og polære klimazoner modtager mindre sollys og derved ikke varmes op i sammen omfang, som det er tilfældet i troperne.

Cykloner, tyfoner, tornadoer og orkaner

Cykloner, tyfoner, og tornadoer er alle hvirvelstrømme i atmosfæren. Den væsentlige forskel ligger i deres størrelse og den måde de dannes på. De kan alle forårsage voldsomme ødelæggelser.

Vandrende lavtryk – Vinden i det tempererede klimaområde

Ferrel-cellen består af vandrende lavtryk som i gennemsnit sender varme mod nord og kulde mod syd. De vandrende lavtryk bevæger sig normalt fra vest mod øst, men kan også bevæge sig stik nord og stik syd og endda fra øst mod vest – Dog er det sådan, at hvis vi ser på gennemsnittet af alle lavtryksbaner, så få en bane som går fra vest mod øst. Det betyder at det vejr vi får her i landet, kommer fra den nordlige del af Atlanterhavet og bevæger sig ind over de Britiske øer inden det ankommer til os.

Passatvindene - vinden i det tropiske klimaområde

I modsætning til det tempererede klimaområde, men sit omskiftelige vejr, forholder det sig anderledes i det tropiske klima på den nordlige halvkugle. Her er klimaet stabilt under Hadley–cellen, og er kendetegnet ved at vindene de meste af tiden blæser fra nordøstlige retninger, samt at solen ofte skinner.

Vindrose og fremherskende vindretninger

En vindrose viser den klimatiske vindretning og styrke for et bestemt sted. Det betyder, at den viser et gennemsnit af alle de måder vinden kan blæse på - på dette sted. Forskerne kan derfor placere stedet i en klimazone, når man ved, hvordan det blæser i denne zone.