Målinger af ozonlaget | VG3

Projecter »

Målinger af ozonlaget

Siden 1979 har DMI målt tykkelsen af ozonlaget. Over Danmark svinger ozonlagets tykkelse mellem 200 og 500 Dobson enheder.

Fig 02.jpg

Fig 02.jpg
Siden 1979 har DMI målt tykkelsen af ozonlaget. Over Danmark svinger ozonlagets tykkelse mellem 200 og 500 Dobson enheder. Ozonlaget er tykkest om foråret og tyndest om efteråret. Middelværdien ligger på 350 Dobson enheder.

Gennem de sidste 30 er der sket en udtynding af ozonlaget – især over Antarktis.

Se også en animation af satellitmålinger af dette:
Ozonhullets udvikling vist i powerpoint - klik

Ozonlaget måles med satelitter. Ozonmålinger på Galathea 3 med Satellite Eye: http://galathea.dtu.dk/GE.html klik på Global ozon. Det er ozon fra dags dato man kan se.
Dagens kort over ozon for hele verden kan også ses i 'Interaktive forskningskort'.

Man kan også vælge at se i arkivet for ozonkort siden den 27. juli 2006 til i dag.
http://galathea.dtu.dk/google/kmz/images/Ozon/

DMI ozonmålinger over Arktis: http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/fo_om_ozon_uv/arktis.htm

NASAs hjemmeside med en masse data om ozonlaget: http://jwocky.gsfc.nasa.gov/index.html

DMI opgiver jævnligt tallene for ozonlagets tykkelse over Danmark på http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/ozonlaget_maaling.htm

Ozonlaget – Jordens solbrille

Ozonlaget er blevet målt løbende siden 1940’erne i Danmark.

Ozonlaget beskytter os mod Solens farlige stråler

Solen udsender lys. Det kan vi se. Men Solen udsender flere stråler end dem, vi kan se. Fx infrarøde varmestråler og uv- stråler.

Nedbrydningen af ozonlaget

I midten af 1970’erne opstod en teori om, at CFC-gasser (som man hidtil havde troet var harmløse) var skyld i, at ozonlaget blev nedbrudt.

Målinger af ozonlaget

Siden 1979 har DMI målt tykkelsen af ozonlaget. Over Danmark svinger ozonlagets tykkelse mellem 200 og 500 Dobson enheder.

Konsekvenser

Solens ultraviolette stråling kan forårsage forskellige biologiske skader.

Fremtiden

I 1987 underskrev 41 lande Montreal-protokollen.