Luftforurening | VG3

Projecter »

Luftforurening

Luftforurening er blevet et globalt problem.

AtmPP_4_L.jpg

Luftforurening er blevet et globalt problem. Meget af den menneskeskabte luftforurening bevæger sig over store afstande og påvirker områder langt fra udledningskilden.

AtmPP_4_L.jpg

Luftforurening forårsager helbredsproblemer for mennesker, har en ødelæggende virkning på flora og fauna og forårsager syre regn. Den er forbundet med forbrændingen af fossile brændstoffer i stor stil og fossile brændstofs relaterede aktiviteter som industri, men også til forbrænding af biomasse og ændring af anvendelse af landarealer. Udledningerne af kvælstofoxiderne (NO og NO2) og svovloxid (SO2) fører til sur regn og resulterer i fotokemisk smog og ozon dannelse nær overfladen.
Ozon koncentration og ultraviolet stråling

Det antarktiske ozonhul er forårsaget af CFC-gasser (Klor-Fluor-Karbon).

Drivhuseffekten

Stoffer, der holder infrarød stråling tilbage, medfører opvarmning af den nedre atmosfære og jorden: drivhus effekten.

Luftforurening

Luftforurening er blevet et globalt problem.

Satellit observationer af atmosfæriske sporgasser

Satellitter som UARS (fra NASA) og Schiamachy (fra ESA) måler mange stoffer i atmosfæren.