Konsekvenser | VG3

Projecter »

Konsekvenser

Solens ultraviolette stråling kan forårsage forskellige biologiske skader.

Fig 19.jpg

Fig 19.jpg

Solens ultraviolette stråling kan forårsage forskellige biologiske skader.

- Man kan blive skoldet af Solen. Det skyldes især UV-B stråling, men også til dels UV-A stråling. Hver gang vores hud bliver solbrændt, eller solskoldet, sker der skade på hudceller. Øges solskoldning kan det føre til flere tilfælde af hudkræft.

- Menneskets immunsystem forringes, fordi de hvide blodlegemer beskadiges.

- Øjets hornhinde og bindehinde kan blive beskadiget af den ultraviolette stråling, så der kommer flere øjenskader med øget Uv-B-stråling. Fx ”Svejseøjne”, sneblindhed og grå stær. Forskerne har fundet ud af, at mennesker som udsættes for store mængder sollys, har fire gange så stor risiko for at udvikle grå stær.

- Der kan komme skader på planter, fordi planternes DNA-molekyler kan blive beskadiget af den ultraviolette stråling.

- Forandringer i planternes fotosyntese kan betyde forringet udbytte af visse afgrøder.

- I havene kan alger og fiskeyngel blive beskadiget. Det kan få forstyrrende effekt hele vejen op gennem havets fødekæde.

For alle skader gælder det, at skadevirkningen afhænger af strålingens energiindhold. Derfor er Uv-B stråling oftest mere skadelig end Uv-A stråling.

Populært kalder man ozon-laget for Jordens beskyttende solbrille. Et tyndere ozonlag (- det vi kalder hul i ozonlaget) slipper flere ultraviolette stråler (Uv-B) ned til os på Jorden – svarende til at solbrillen er gået i stykker.

Ozonlaget – Jordens solbrille

Ozonlaget er blevet målt løbende siden 1940’erne i Danmark.

Ozonlaget beskytter os mod Solens farlige stråler

Solen udsender lys. Det kan vi se. Men Solen udsender flere stråler end dem, vi kan se. Fx infrarøde varmestråler og uv- stråler.

Nedbrydningen af ozonlaget

I midten af 1970’erne opstod en teori om, at CFC-gasser (som man hidtil havde troet var harmløse) var skyld i, at ozonlaget blev nedbrudt.

Målinger af ozonlaget

Siden 1979 har DMI målt tykkelsen af ozonlaget. Over Danmark svinger ozonlagets tykkelse mellem 200 og 500 Dobson enheder.

Konsekvenser

Solens ultraviolette stråling kan forårsage forskellige biologiske skader.

Fremtiden

I 1987 underskrev 41 lande Montreal-protokollen.