Drivhuseffekten | VG3

Projecter »

Drivhuseffekten

Stoffer, der holder infrarød stråling tilbage, medfører opvarmning af den nedre atmosfære og jorden: drivhus effekten.

AtmRP_3_L.jpg

AtmRP_3_L.jpg
Adskillige gasser i jordens atmosfære –såsom kuldioxid (CO2), metan (CH4), kvælstofdioxid (NO2), ozon (O3) og CFC-gasserne (Klor-Fluor-Karbon) - holder infrarød stråling tilbage, hvilket fører til opvarmning af den nedre atmosfære og jorden: drivhuseffekten. Men også små partikler i atmosfæren, de såkaldte aerosoler, har en stor indflydelse på strålingen, men deres bidrag er imidlertid vanskeligt at angive omfanget af.
Ozon koncentration og ultraviolet stråling

Det antarktiske ozonhul er forårsaget af CFC-gasser (Klor-Fluor-Karbon).

Drivhuseffekten

Stoffer, der holder infrarød stråling tilbage, medfører opvarmning af den nedre atmosfære og jorden: drivhus effekten.

Luftforurening

Luftforurening er blevet et globalt problem.

Satellit observationer af atmosfæriske sporgasser

Satellitter som UARS (fra NASA) og Schiamachy (fra ESA) måler mange stoffer i atmosfæren.