Antifryseproteiner | VG3

Projecter »

Antifryseproteiner

Antifryseproteiner er en unik gruppe af proteiner, der genkender og binder sig til iskrystaloverflader.

På den måde forhindrer proteinerne de små iskrystaller i at vokse. Der kendes fem typer antifryseproteiner hos fisk og hos insekter er strukturen af proteinet kendt hos fem forskellige arter (fire biller og et møl). Hos den enkelte art både af fisk og insekter findes der desuden en række forskellige former (isoformer) af det samme protein. Det er interessant, at antifryseproteinernes aminosyresekvens og tredimensionale struktur (Se mere om proteiner http://virtuelgalathea3.dk/node/814) er meget forskellig fra type til type og alligevel har proteinerne samme funktion. Det tyder på at antifryseproteiner er opstået flere gange uafhængigt af hinanden i evolutionen.

Overordnet kan antifryseproteinerne hos fisk inddeles i to grupper på baggrund af deres struktur; antifryseglycoproteiner (AFGP) og antifryseproteiner (AFP).

Antifryseglycoproteinerne har en struktur hvor der er bundet en sukkergruppe til aminosyren threonin. AFGP findes hos de antarktiske fisk, der tilhører overfamilien Nototheonidae og overraskende nok også hos torskefisk der lever på den anden side af kloden i Nordatlanten.

En gammel gåde

Allerede i 1950erne undrede nogle polarforskere sig over at de fandt polartorsk svømmende omkring i -1,9°C koldt vand.

Underafkøling og iskrystaldannelse:

Vand fryser ved 0°C men tilsættes f.eks. salt eller sukker kan frysepunktet sænkes.

Er polare fisk underafkølede og udsættes de for iskrystaller?

Havet omkring Antarktis er ca. -1,9°C året rundt.

Antifryseproteiner

Antifryseproteiner er en unik gruppe af proteiner, der genkender og binder sig til iskrystaloverflader.

Hvor dannes antifryseproteiner og hvor findes de i fiskene?

Hos fisk dannes hovedparten af AFGP i pancreas (bugspytkirtlen), medens AFP dannes i leveren.

Hvad er antifryseaktiviteten?

Antifryseproteiner kan (formodentligt) ikke hæmme dannelsen af iskrystaller.

Binder isen

Antifryseproteinerne skal arbejde uhyggeligt præcist.

Evolution af antifryseproteiner

Antifryseproteiner hos fisk er påfaldende forskellige.

Foreløbige resultater fra Galathea 3

Med line og trawl lykkedes det at fange ca. 50 forskellige arter fisk på togtben 12.

Fly-vinger og rimfri frysere

Der er også en række anvendelsesmæssige perspektiver forbundet med antifryseproteinerne.